Włócznia do Kotła, Lanca do Graala

Słońce jest niewidoczne w ludziach, lecz widoczne w świecie, ale oba są tym samym słońcem.
Gerhard Dorn, Theatrum Chemicum Tom 1, Speculativa Philosophia

Każdy z nas ma unikalną ścieżkę do pogaństwa. Niektórzy z nas uważają, że kiedy jesteśmy na łonie natury, najmocniej czujemy to, co święte – czujemy się bliżej Boskości pod niebem niż w budynkach. Według niektórych to Boska Kobiecość, Bogini, nas wzywa. Inni są przyciągani przez jakieś szczególne starożytne bóstwo czy panteon. Możliwe, że doświadczamy Boskiego Umysłu we wszechświecie raczej jako abstrakcyjnej energii niż spersonifikowanego bóstwa. Możemy poszukiwać nie czczenia bóstwa, ale osiągnięcia takiego stanu świadomości, w którym poczujemy się zjednoczeni w komunii z naturą, szerszym wszechświatem i całą ludzkością.

Święte Poszukiwanie

Nasza pogańska ścieżka może, lub nie, zawierać formalne rytuały inicjacji, lecz wielu z nas podziela uczucie, że jesteśmy w inicjacyjnej podróży, na świętej misji. Ta podróż może rozpocząć się z powodów głęboko osobistych. Możemy poszukiwać uzdrowienia, pocieszenia, miłości, mocy, wiedzy lub sensu. Możemy nawet nie wiedzieć dlaczego lub czego poszukujemy, a jedynie mamy głębokie poczucie, że istoty ludzkie mają cel i że jest jeszcze coś więcej w życiu niż materialne nagrody i sukcesy.

Galahad, Bors i Persival znajdują Graal. Dzieło Morris & Co, Birmingham Museum and Art Gallery
Galahad, Bors i Persival znajdują Graal. Dzieło Morris & Co, Birmingham Museum and Art Gallery

Nad niektórymi świątyniami starożytnych tradycji misteryjnych widniały słowa „Poznaj Siebie”. Wynika z tego, że jeśli chcemy zbliżyć się do Bogów, musimy wiedzieć kim i czym jesteśmy. Nie jest to jednak stałe, a ciągle ewoluuje. Kiedy praktykujemy nasze pogaństwo, spotykamy innych, którzy podzielają nasze wartości i mają zbieżne wizje; kiedy zaczynamy być może pracować z innymi w rytuale, w swoim otoczeniu lub przy wydarzeniach dla pogańskiej społeczności, podróż zaczyna nas zmieniać. Zaczynamy rozumieć nasze silne strony i ograniczenia. Jeśli pracujemy z innymi, zaczynamy widzieć, jaki może być nasz wkład w tę wielką próbę, jakiej razem się podjęliśmy. Ta próba nazywana jest czasem „Wielkim Dziełem”. Ludzie interpretują, co to określenie oznacza, na wiele sposobów, jednym z nich jest rozumienie Wielkiego Dzieła jako transformacji ludzkości. Ta praca musi się zacząć od tego, co jest nam najbliższe – od nas samych.

Swięty Graal, Dante Gabriel Rossetti (1874)
Swięty Graal, Dante Gabriel Rossetti (1874)

Symbole, nie słowa

Współczesne pogaństwo nie jest „religią księgi”. Obiekty symboliczne są ważniejsze niż słowo pisane. Wiele nauk jest przekazywanych subtelnie, przez rytuał i działania symboliczne. Te starożytne, niewerbalne sposoby komunikacji przemawiają raczej do prawej półkuli mózgu, niż lewej. Przez zaangażowanie ciała i przy fizycznym uczestnictwie w rytuałach, otwieramy nasze wewnętrzne oko. Pozwalamy obrazom i symbolom mówić do naszej podświadomości tak, by obudziły w nas spostrzeżenia i znaczenia, które poprowadzą nas na naszej ścieżce.

Małżeństwo w Midsummer

Niektóre rytualne działania naszych tradycji stały się tak dobrze nam znane, że ledwie je zauważamy, ale częste wystawianie się na nie, jest pewnym rodzajem wchodzenia w kulturę, która z czasem zaczyna kształtować nasz światopogląd. Dla wielu z nas Kielich zawsze jest pod ręką, tak bardzo, że możemy przestać zauważać symbolikę gestu powtarzanego w każdym rytuale – zjednoczenia kielicha z ostrzem lub różdżką. Ten gest jest centrum Midsummer, kiedy wielu z nas celebruje zaślubiny Ognia z Wodą, połączenie Włóczni Lugh z Kotłem, wodnym łonem Bogini. Kocioł, Kielich, Graal, alchemiczne naczynie – te święte naczynia mają podobne właściwości. Transformują to, co zawierają, w coś więcej niż suma poszczególnych składników. Święte Małżeństwo pozwala na narodziny alchemicznego złota, słonecznego dziecka obietnicy, złoty eliksir, który daje uzdrowienie, nieśmiertelność i wewnętrzne słońce Prawdziwego Ja.

3151127631_f1ebde4619_o

Indiana Jones i Ostatnia Krucjata

Wydaje się, że jest duży przeskok między Prawdziwym Ja, a Stevenem Spielbergiem, ale jego film „Indiana Jones i Ostatnia Krucjata” łączy ideę misji poszukiwania Graala z prawdziwymi historiami o obsesji nazistowskich poszukiwaczy Graala, by znaleźć święty artefakt. Sean Connery odgrywa rolę profesora Henry’ego Jonesa, eksperta od Graala, który zostaje porwany przez nazistów i zmuszony do ujawnienia, gdzie znajduje się Graal. Jego syn, poszukiwacz przygód Indiana Jones (Harrison Ford) próbuje go uratować, ale profesor zostaje postrzelony. By go uratować, Indiana Jones musi wydobyć Graala z jaskini, w której był ukrywany i strzeżony przez stulecia i obmyć wodą z Graala ranę ojca. Graal leczy profesora, ale nazistka dr Else Schneider ginie, kiedy próbuje zabrać Graal dla siebie, a manifestacja Graala przenosi się do Innego Świata. Teraz odkrywamy prawdziwy cel podróży. Nie jest nim posiadanie potężnego magicznego przedmiotu, gdyż, jak wiemy, jeśli nie szukamy w sobie, to niczego nie znajdziemy poza sobą. Cel misji jest zmieniany przez samą podróż.

Profesor Henry Jones: Elsa nigdy naprawdę nie wierzyła w Graala, myślała, że znalazła nagrodę.
Indiana Jones: A co ty znalazłeś, tato?
Profesor Henry Jones: Ja? Oświecenie.

Stawanie się Graalem

Misja zdobycia Graala jest wewnętrzną podróżą do Prawdziwego Ja, ukrytego w centrum naszego jestestwa, ale to jeszcze nie koniec historii. Święte zaślubiny Kotła i Włóczni w Midsummer wiążą również króla z jego ziemią, symbolizują chęć służenia innym i całemu światu. Midsummer jest czasem potwierdzania naszego oddania duchowemu zadaniu, by nie coś zdobyć, ale czymś się stać. Tajemnica nie polega na tym, by odnaleźć Graala, ale by stać się Graalem – źródłem miłości, współczucia i duchowej wizji, z którego inni mogą pić.

Ja jestem studnią na pustyni
Zawieram światło i wodę
Mogą czerpać ze mnie, co zechcą
Światło Słońca i Księżyca wypełnia mnie.
Ja jestem Graalem.

Vivianne Crowley

Sheila